xBody

Abonamente xBody

Denumire Pret standard Pret promo Valabilitate
1 Sedinta Proba - 60 lei -
1 Sedinta - 90 -
4 Sedinte 340 lei 280 lei 30 zile
8 Sedinte 600 lei 520 lei 45 zile
12 Sedinte 840 lei 720 lei 60 zile
24 Sedinte 1560 lei 1200 lei 900 zile

Abonamente xBody + Fitness + Aerobic

Denumire Pret standard Pret promo Valabilitate
Fitness nelimitat + xBody 4 sedinte 440 lei 380 lei 30 zile
Fitness nelimitat + xBody 8 sedinte 700 lei 620 lei 30 zile
Fitness 12 sedinte + xBody 4 sedinte 415 lei 355 lei 30 zile
Fitness 12 sedinte + xBody 8 sedinte 675 lei 595 lei 30 zile
Fitness 8 sedinte + xBody 4 sedinte 390 lei 330 lei 30 zile
Fitness 8 sedinte + xBody 8 sedinte 670 lei 590 lei 30 zile
Aerobic 12 sedinte + xBody 4 sedinte 460 lei 400 lei 30 zile
Aerobic 12 sedinte + xBody 8 sedinte 720 lei 640 lei 30 zile
Aerobic 8 sedinte + xBody 4 sedinte 430 lei 370 lei 30 zile
Aerobic 8 sedinte + xBody 8 sedinte 690 lei 610 lei 30 zile
Fitness nelimitat + aerobic 12 sedinte + xBody 4 sedinte 540 lei 480 lei 30 zile
Fitness nelimitat + aerobic 8 sedinte + xBody 4 sedinte 510 lei 450 lei 30 zile
Fitness nelimitat + aerobic 12 sedinte + xBody 8 sedinte 800 lei 720 lei 30 zile
Fitness nelimitat + aerobic 8 sedinte + xBody 8 sedinte 770 lei 690 lei 30 zile
VIP (acces nelimitat orice activitate) 900 lei 800 lei 30 zile